Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wijziging Regeling bodemkwaliteit juni 2008

Thema:  Wetgeving
29-04-2009

Al voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het grootste deel van het Besluit bodemkwaliteit en de daarop gebaseerde Regeling bodemkwaliteit was in de Staatscourant van 27 juni 2008 de eerste wijziging van de Regeling bodemkwaliteit reeds gepubliceerd. In dit artikel komen de gewijzigde onderdelen aan de orde en worden de meest in het oog springende wijzigingen besproken. Het gaat dan om het herstellen van onvolkomenheden en het aanbrengen van tekstuele verbeteringen, de integrale wijziging van bijlage C, behorende bij hoofdstuk 2 van de Regeling bodemkwaliteit, waarin de werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor personen en instellingen moeten beschikken over een erkenning en de daarbij behorende normdocumenten, en het toevoegen van tekst aan bijlage G die ten onrechte niet in de Regeling bodemkwaliteit was opgenomen.

In dit artikel:

  • Wijziging per 1 juli 2008
  • Wijziging Regeling bodemkwaliteit
  • Toelichting wijzigingen