Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wijziging Regeling bodemkwaliteit april 2009

Thema:  Bodem
12-07-2009

Dit artikel gaat over de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit die op 9 april 2009 in werking is getreden. Een algemene toelichting bij deze wijziging ontbreekt, wellicht omdat de wijzigingen nogal uiteenlopend van aard zijn.

In dit artikel:

 • Wijziging artikel 3.9.2 Isolerende voorzieningen
 • Wijziging artikel 4.2.2 Overschrijding van waarden
 • Wijziging artikel 4.3.2 Samenvoegen van partijen
 • Wijziging artikel 4.3.3 Partijkeuringen
 • Wijziging artikel 4.3.4 Bodemonderzoek
 • Wijziging overgangsbepalingen 5.1.7 en 5.1.9
 • Wijziging Bijlage B
 • Wijziging opmerking 1 onder tabel 1 en 2
 • Wijziging opmerking 2 onder tabel 1
 • Wijziging Bijlage C
 • Wijziging Bijlage D
 • Wijziging Bijlage G
 • Wijziging Bijlage L