Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Kwaliteitseisen grond in Wm-vergunning

Thema:  Bodem
13-10-2009

Het bevoegd gezag mag op grond van een uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 26 augustus 2009 in een Wm-vergunning voorwaarden opnemen ten aanzien van het gebruik van milieuhygiënische verklaringen die strenger zijn dan op grond van het Besluit bodemkwaliteit is vereist. De vraag kan worden gesteld of de systematiek van het Bbk hiermee niet indirect wordt doorkruist.

In dit artikel:

  • Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 26 augustus 2009
  • Conclusie