Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Omzetbelasting bij verhuur van onroerende zaken

Thema:  Wetgeving
28-08-2012

In dit artikel wordt ingegaan op de omzetbelastingaspecten van de verhuur van onroerende zaken. Normaal gesproken is de verhuur van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Hierop geldt een tweetal uitzonderingen: (i) de omzetbelasting wordt van rechtswege geheven en (ii) de omzetbelasting wordt geheven omdat verhuurder en huurder daarvoor kiezen (optie btw-belaste verhuur). In deze bijdrage gaan wij hier nader op in.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting
  • Verhuur is van rechtswege belast met omzetbelasting
  • Verhuur is belast met omzetbelasting door middel van optie