Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAV 1989: Bouwtijd en bouwtijdverlenging

Thema:  Aanbesteding
15-06-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

De UAV 1989 bevat enige bepalingen omtrent de bouwtijd, de aanvang, de uitvoeringsduur en enkele mogelijkheden tot bouwtijdverlenging. Deze bepalingen zijn voor de aannemer van groot belang, omdat de aannemer aansprakelijk is voor een te late oplevering van het werk.

In dit artikel:

  • Bouwtijd en bouwtijdverlenging