Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAV 1989: Risico's opdrachtgever

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

De UAV 1989 zijn geschreven voor de situatie waarbij de aannemer het werk uitvoert volgens een ontwerp dat van de opdrachtgever afkomstig is. De opdrachtgever kan verder invloed uitoefenen op de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. De uitvoeringsvrijheid van de aannemer kan worden beperkt door:

  • het voorschrijven van de constructie en de werkwijze;
  • het geven van orders en aanwijzingen;
  • het ter beschikking stellen van bouwstoffen;
  • het voorschrijven van bouwstoffen en leveranciers;
  • het voorschrijven van onderaannemers.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fouten. In dat verband bevatten de UAV 1989 verschillende bepalingen waarbij de verantwoordelijkheid voor deze invloed bij de opdrachtgever komt te liggen, met dien verstande dat de aannemer wel gehouden is zijn waarschuwingsplicht na te komen (paragraaf 6.14).

In dit artikel:

  • Risico's van de opdrachtgever