Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAV 1989: Verschil informatie en werkelijkheid

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

De opdrachtgever verstrekt de aannemer onder meer informatie door in het bestek bepalingen op te nemen omtrent bodemgesteldheid, obstakels, archeologische vondsten en verontreiniging. In de praktijk blijkt tijdens de bouw dat de werkelijkheid afwijkt van de verstrekte informatie. De UAV 1989 bevat een regeling van de gevolgen.

In dit artikel:

  • Verschil tussen informatie en werkelijkheid