Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Natuurbeschermingsrecht

Thema:  Wetgeving
20-07-2009
Geschreven door: mr. Irma van den Berg

Het natuurbeschermingsrecht is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Het kan van grote invloed zijn op het verloop van het bouw- en ontwikkelproces. In dit artikel wordt in hoofdlijnen een beeld geschetst van wat het natuurbeschermingsrecht inhoudt. Daarbij komen de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de bescherming van natuur in bestemmingsplannen aan bod.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • De Flora- en faunawet
  • Natuurbeschermingswet 1998
  • Bescherming van de natuur in bestemmingsplannen