Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

ARW 2004

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Aanbesteding is aan nogal wat regels gebonden. Hiervoor zijn Europese en nationale richtlijnen opgesteld waarin de aanbestedingsprocedures zijn vastgelegd waaraan de partijen zich moeten houden. Een van deze richtlijnen is het ARW 2004, dat hier uitgebreid wordt behandeld; zo komen alle aanbestedingstypen aan de orde. Omdat het ARW 2004 pas per 15 augustus 2004 in werking is getreden, is er nog geen rechtspraak over deze regeling bekend, maar omdat veel bepalingen gelijk zijn gebleven, wordt verwacht dat de burgerlijke rechter die bepalingen op gelijke wijze zal uitleggen als de Raad van Arbitrage.

Het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004), dat op grond van de Beleidsregels aanbesteding van werken 2004 onder omstandigheden vanaf 15 augustus 2004 verplicht is voor de aanbestedende diensten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt hier uitgebreid behandeld. Onder meer de verschillende aanbestedingsvormen van het ARW 2004 worden onder de loep genomen; de verschillende procedures worden stap voor stap behandeld.

In dit artikel:

  • Aanbestedingsreglement Werken 2004
  • Aankondiging in ARW 2004
  • Motivering in ARW 2004
  • Openbare aanbesteding in ARW 2004
  • Niet-openbare procedure in ARW 2004
  • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in ARW 2004
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in ARW 2004
  • Onderhandse procedure in ARW 2004
  • Concessieovereenkomst in ARW 2004
  • Experimenten in ARW 2004