Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

De Nieuwe Regeling 2005

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Agnes Evers en mr. Riet Slaghekke

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende aspecten die bij de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de raadgevend ingenieur zoals neergelegd in de 'Rechtsverhouding opdrachtgever/architect, ingenieur en adviseur De Nieuwe Regeling (DNR)' een rol (kunnen) spelen, zoals de samenwerkingsvormen, de keuze van de adviseur, de algemene voorwaarden, de inhoud van de DNR, de totstandkoming, wijziging en opzegging van de overeenkomst, de verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen, de omvang van de schadevergoedingsplicht, de termijnen, het toepasselijk recht en geschillen en het eigendom van stukken, auteursrecht en octrooien.

Klik hier voor meer over De Nieuwe Regeling 2011

In dit artikel:

  • DNR
  • DNR en overeenkomsten
  • Aansprakelijkheid in DNR