Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Europese Richtlijnen

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Aanbesteding door de (semi)overheid is aan nogal wat regels gebonden. Hiervoor zijn Europese Richtlijnen en nationale regelingen opgesteld waarin de aanbestedingsprocedures zijn vastgelegd waaraan de partijen zich moeten houden. De belangrijkste Richtlijn voor de bouw is de Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten. Tevens kan de Richtlijn Nutssectoren voor de bouw van belang zijn. De belangrijkste nationale regelingen zijn het BAO en het BASS.

Dit artikel behandelt de Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG). Waar die Richtlijn afwijkt van de Richtlijn Nutssectoren (2004/17/EG) wordt dat, voor zover voor de bouw relevant, zo veel mogelijk aangegeven.

Tevens worden het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO), de Beleidsregels Aanbesteding van Werken 2005 (BAW 2005), het Besluit Invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005 en het Besluit Aanbesteding Speciale Sectoren (BASS) besproken.

In dit artikel:

  • Richtlijn WLD
  • BAO
  • BAW
  • Besluit Invoering ARW 2005
  • Richtlijn Nutssectoren
  • BASS