Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

AWR 2002

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Dit artikel behandelt het Aanbestedingsreglement voor Werken van de gemeente Rotterdam 2002 (AWR 2002), dat voorzover bekend enkel wordt gebruikt bij aanbestedingen door (aanbestedende diensten van) de gemeente Rotterdam. Gegeven de opzet kunnen echter, zo nodig met een aanpassing op onderdelen, ook andere aanbesteders gebruikmaken van het AWR 2002. In dit artikel komen onder meer de verschillende soorten aanbesteding aan bod.

Het AWR 2002 wordt, voorzover bekend, alleen gebruikt door (aanbestedende diensten van) de gemeente Rotterdam en wijkt op nogal wat punten af van de artikelen 'Aanbesteding', 'ARW 2004', 'UAR 1986', 'UAR-EG 1991' en 'UAR 2001' besproken elementen. In dit artikel zijn die verschillen besproken, alsmede de soorten aanbesteding van het AWR 2002.

In dit artikel:

  • Aanbestedingsreglement voor Werken van de gemeente Rotterdam 2002
  • Aanbesteding met voorafgaande selectie in AWR 2002
  • Onderhandse aanbesteding in AWR 2002