Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Aanbesteding

Thema:  Aanbesteding
27-09-2010
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Dit artikel behandelt de gereglementeerde vorm van totstandkoming van overeenkomsten in de bouw: de aanbesteding, waarbij de nadruk ligt op overheidsaanbestedingen in de bouw. Er wordt behandeld welke regelingen en soorten aanbestedingen er bestaan en of, en zo ja, wanneer ze moeten worden toegepast. U vindt informatie over zowel de nationale en de Europese als de internationale regelgeving. Verder leest u welke partijen betrokken zijn bij een aanbesteding en welke procedures gevolgd moeten worden. Hier wordt stap voor stap uitgebreid op in gegaan. Ook de selectie- en gunningscriteria komen aan bod. Tot slot vindt u informatie over hoe geschillen beslecht kunnen worden en welke sancties van toepassing zijn.

In dit artikel:

  • Aanbesteding in de bouw
  • Aanbiedingsreglement bij aanbesteding
  • Categorieën van aanbesteding en drempelbedragen
  • Aanbestedingsprocedures
  • Selectie- en gunningscriteria bij aanbesteding
  • Regelgeving bij aanbesteding
  • Geschillen bij aanbesteding