Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij levering onroerende zaken

Thema:  Wetgeving
28-09-2011

In dit artikel wordt ingegaan op de omzetbelastingaspecten van de levering van een onroerende zaak. Normaal gesproken is die levering vrijgesteld van omzetbelasting, maar hier worden twee uitzonderingen behandeld, waarin wel omzetbelasting moet worden betaald. Daartoe wordt aangegeven welke soorten leveringen er voor de omzetbelasting worden onderscheiden, wanneer omzetbelasting van rechtswege (de eerste uitzondering) is verschuldigd, en wat de mogelijkheden zijn bij de omzetbelasting belaste levering door optie (de tweede uitzondering).

De omzetbelasting belaste levering door optie gebeurt meestal op initiatief van de verkoper, omdat hij daarmee voorkomt dat hij een deel van zijn vroeger verrekende omzetbelasting dient terug te betalen. De koper moet dan echter wel willen meewerken.

Een derde uitzondering kan worden onderkend wanneer het vastgoed deel uitmaakt van een onderneming die wordt overgedragen. In dat geval worden er voor de omzetbelasting geacht geen leveringen en/of diensten plaats te vinden en treedt een koper wat de omzetbelastingpositie betreft als het ware in de plaats van de verkoper. Verder wordt ingegaan op de overdrachtsbelastingaspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de overdracht van een onroerende zaak.

In dit artikel:

  • Omzetbelasting bij levering onroerende zaken
  • Overdrachtsbelasting