Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAV 1989

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel krijgen vooral de UAV 1989 veel aandacht, omdat deze voorwaarden gelden voor de uitvoering van werken volgens het traditionele model en ze dus veel worden toegepast door opdrachtgevers in de bouw. Aan de belangrijkste paragrafen in deze voorwaarden wordt extra aandacht besteed.

Omdat de UAV 1989 zo belangrijk zijn, wordt hier de complete indeling gegeven en worden de belangrijkste paragrafen toegelicht aan de hand van de verplichtingen en risico's van de aannemer, zoals de verplichting het werk tijdig overeenkomstig de afspraken uit te voeren met alle risico's van dien en de waarschuwingsplicht en de verplichtingen en risico's van de opdrachtgever, zoals de betalingsverplichting, de informatieplicht en het risico van fouten in hetgeen wordt voorgeschreven.

In dit artikel:

  • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989
  • Verplichtingen aannemer in UAV 1989
  • Risico aannemer in UAV 1989
  • Verplichtingen opdrachtgever in UAV 1989
  • Risico opdrachtgever in UAV 1989