Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Model Basisovereenkomst en de bijbehorende UAV-GC 2005

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

De Model Basisovereenkomst (MBO) en de UAV-GC 2000 zijn contractdocumenten bedoeld voor geïntegreerde bouwcontracten, waarbij het ontwerp en de uitvoering in één hand zijn. De MBO en de UAV-GC vormen samen één geheel dat de totale rechtsverhouding tussen de partijen regelt. De MBO met de daarin genoemde annexen vormt de basis van de UAV-GC. In de MBO worden projectspecifieke afspraken vastgelegd, de UAV-GC geven bepalingen van algemene aard, die niet op een concreet werk toegesneden zijn. In artikelen van de MBO wordt verwezen naar specifieke paragrafen van de UAV-GC. In dit artikel worden de in deze documenten vastgelegde afspraken en bepalingen besproken.

De Model Basisovereenkomst (MBO) en de UAV-GC 2005 (hierna kortweg UAV-GC) zijn contractdocumenten bedoeld voor geïntegreerde bouwcontracten. Dat zijn bouwcontracten waarbij het ontwerp en de uitvoering in één hand zijn. De MBO en de UAV-GC vormen samen één geheel dat de totale rechtsverhouding tussen de partijen regelt. De MBO met de daarin genoemde annexen vormt de basis van de UAV-GC.

In de MBO worden projectspecifieke afspraken vastgelegd. De UAV-GC geven bepalingen van algemene aard; die zijn dus niet op een concreet werk toegesneden. In artikelen van de MBO wordt verwezen naar specifieke paragrafen van de UAV-GC. De UAV-GC verwijzen niet naar bepaalde artikelen van de MBO.

In dit artikel:

  • Model Basisovereenkomst
  • UAV-GC 2005