Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAR 1986

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Rob Bleeker en mr. Niek Hoogwout

Aanbesteding is aan nogal wat regels gebonden. Hiervoor zijn Europese en nationale richtlijnen opgesteld waarin de aanbestedingsprocedures zijn vastgelegd waaraan de partijen zich moeten houden. Een van deze richtlijnen is het UAR 1986, dat in dit artikel uitgebreid wordt behandeld; zo komen er verschillende soorten aanbesteding aan de orde. Bij de formulering van de tekst van het UAR 1986 is rekening gehouden met de Europese aanbestedingsrichtlijn zoals die op dat moment gold. Dit UAR is tot stand gekomen omdat er na het in werking treden van de Europese Coördinatierichtlijn 71/305/EG van 26 juli 1971 behoefte ontstond aan een uniform aanbestedingsreglement dat zou kunnen worden gebruikt door alle departementen en dat aansloot op de Coördinatierichtlijn.

In dit artikel:

  • Uniform Aanbestedingsreglement 1986
  • Openbare aanbesteding in UAR 1986
  • Aanbesteding met voorafgaande selectie in UAR 1986
  • Onderhandse aanbesteding in UAR 1986