Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

Thema:  Bouwmanagement
24-06-2014
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en/of bouwbedrijven met het oog op een gezamenlijke gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, opstalontwikkeling en/of bouw van een project moeten zij afspraken maken over de wijze van samenwerking. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor projectontwikkeling of bouw. In veel gevallen kiezen de samenwerkende partijen voor een personenvennootschap of rechtspersoon als vorm van samenwerking. In dit artikel komen twee personenvennootschappen, te weten de vennootschap onder firma ('vof') en de commanditaire vennootschap ('cv'), uitgebreid aan bod en dan met name de wettelijke regelingen hieromtrent. Bij de oprichting van een vof of een cv zijn er tal van aspecten waarmee rekening moet worden gehouden en daarbij is het gebruik van checklists zeker aan te raden. In dit artikel zijn twee checklists opgenomen: een checklist met de hoofdlijnen van de akte van oprichting van een vof of een cv en een checklist bij de oprichting van een vof of een cv.

In dit artikel:

  • Vof en cv bij projectontwikkeling en bouw
  • Oprichting vof en cv
  • Checklist oprichting vof en cv