Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Raadgevend ingenieur en de RVOI 2001

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Riet Slaghekke

In dit artikel wordt de overeenkomst met de raadgevend ingenieur behandeld. Aan de orde komen onder meer de betrokken contractspartijen, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en de verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen.

Bij de overeenkomst met de raadgevend ingenieur is de contractspartij van de raadgevend ingenieur soms de betrokken architect en soms de opdrachtgever voor het totale bouwproces.

De algemene voorwaarden voor de inschakeling van raadgevend ingenieurs in een bouwproces zijn opgenomen in de 'Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau RVOI-2001'. Deze regeling is niet algemeen verbindend en alleen van toepassing als deze uitdrukkelijk in de overeenkomst met de raadgevend ingenieur van toepassing is verklaard.

De RVOI bevat de voornaamste contractvoorwaarden tussen de opdrachtgever en de raadgevend ingenieur, bepalingen betreffende de honorering van de raadgevend ingenieur, een indeling en omschrijving van werkzaamheden die de totstandkoming van een object ten doel hebben en werkzaamheden die dit niet ten doel hebben en de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de raadgevend ingenieur.

In dit artikel:

  • RVOI
  • Totstandkoming overeenkomst met toepassing RVOI
  • Aansprakelijkheid in RVOI