Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Samenwerkingsovereenkomst bij projectontwikkeling en bouw

Thema:  Bouwmanagement
24-06-2014
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en/of bouwbedrijven met het oog op een gezamenlijke gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, opstalontwikkeling en/of bouw van een project moeten zij afspraken maken over de wijze van samenwerking. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor projectontwikkeling of bouw. In dit artikel komt deze overeenkomst uitgebreid aan bod.

Er worden enkele standaardbepalingen besproken die kunnen worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, zoals doel, duur, financiering, tussentijdse beëindiging en geschillen. Vervolgens komen specifieke aspecten van de verschillende soorten van samenwerking aan bod: de samenwerking zonder personenvennootschap of rechtspersoon, waarbij wordt volstaan met een samenwerkingsovereenkomst, en de samenwerking op basis van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('bv'), of een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma ('vof') of een commanditaire vennootschap ('cv'). Verder wordt kort ingegaan op onderwerpen zoals projectorganisatie, procedures tot goedkeuring en administratie en financiële bepalingen. Ten slotte komen specifieke aangelegenheden aan bod die een rol kunnen spelen bij een ontwikkelingscombinatie en een bouwcombinatie.

In dit artikel:

  • Samenwerkingsovereenkomst bij projectontwikkeling of bouw
  • Samenwerkingsovereenkomst zonder vennootschap of rechtspersoon
  • Samenwerkingsovereenkomst met vennootschap of rechtspersoon
  • Projectorganisatie bij projectontwikkeling en bouw
  • Samenwerkingsovereenkomst bij projectontwikkeling
  • Combinatieovereenkomst bij bouwcombinaties