Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Btw-compensatiefonds

Thema:  Wetgeving
28-09-2011

In dit artikel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de btw- en overdrachtsbelastingaspecten van de per 1 januari 2003 in werking getreden Wet op het btw-compensatiefonds. Vanaf die datum krijgen gemeenten, provincies en regionale openbare lichamen (plusregio's als bedoeld in artikel 14 van de Wet gemeenschappelijke regelingen die de gemeente of gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, Den Haag, Rotterdam of Utrecht omvat) btw gecompenseerd die – kortweg – aan hen in rekening is gebracht in een andere hoedanigheid dan als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: 'Wet OB').

Dit artikel is met name gericht op de gevolgen van het btw-compensatiefonds bij transacties met onroerende zaken.

In dit artikel: