Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

ARW 2005

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Dit artikel behandelt zeer uitgebreid het Aanbestedingsreglement Werken 2005, dat tot stand is gekomen doordat het Aanbestedingsreglement Werken 2004 moest worden aangepast aan de Gecombineerde Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten van 31 maart 2004 en het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Er wordt vooral ingegaan op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Aanbestedingsreglement Werken 2004. Aan bod komen de verschillende soorten aanbesteding waarvoor het Arbeidsreglement Werken 2005 geldig is.

In dit artikel kunt u uitvoerig lezen over het Aanbestedingsreglement Werken 2005 en de diverse soorten aanbesteding waarvoor het geldt: openbare aanbesteding, niet-openbare procedure, aanbesteding volgens concurrentiegerichte dialoog, onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande aankondiging, onderhandse procedure, concessieovereenkomsten, aanbesteding op grond van een raamovereenkomst met één of met meerdere ondernemers.

In dit artikel:

 • Aanbestedingsreglement Werken 2005
 • Aankondiging in ARW 2005
 • Termijnen in ARW 2005
 • Openbare aanbesteding in ARW 2005
 • Niet-openbare procedure in ARW 2005
 • Concurrentiegerichte dialoog in ARW 2005
 • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging in ARW 2005
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in ARW 2005
 • Onderhandse procedure in ARW 2005
 • Concessieovereenkomst in ARW 2005
 • Raamovereenkomst met één ondernemer in ARW 2005
 • Raamovereenkomst met meerdere ondernemers in ARW 2005
 • Experimenten in ARW 2005
 • Motivering in ARW 2005