Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Keuze voor vorm van combinatie bij projectontwikkeling en bouw

Thema:  Bouwmanagement
24-06-2014
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en/of bouwbedrijven met het oog op een gezamenlijke gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, opstalontwikkeling en/of bouw van een project moeten zij afspraken maken over de vorm van samenwerking. In dit artikel wordt beschreven hoe tot een overwogen keuze voor een bepaalde vorm van een ontwikkelingscombinatie of een bouwcombinatie kan worden gekomen. In een ander artikel worden de verschillende vormen van combinaties meer uitgebreid besproken.

In dit artikel wordt eerst besproken welke aspecten een rol spelen bij de keuze tussen een samenwerking zonder personenvennootschap of rechtspersoon en een samenwerking in de vorm van een personenvennootschap of een rechtspersoon: eenvoudige structuur, optreden onder een gemeenschappelijke naam, omvang van de aansprakelijkheid, financiële positie van partijen, fiscale aspecten en aard van de samenwerking. Geconcludeerd kan worden dat een samenwerking zonder personenvennootschap of rechtspersoon niet tot een eenvoudige structuur leidt en dat partijen zich bewust dienen te zijn van de risico's die aan deze vorm van samenwerking zijn verbonden.

Bij de keuze tussen een vennootschap onder firma ('vof'), een commanditaire vennootschap ('cv') en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('bv') zijn de volgende aspecten van belang: eenvoudige vennootschapsstructuur, omvang van de aansprakelijkheid, financiële positie van partijen, fiscale aspecten, regime van consolidatie van jaarrekeningen en aard van de samenwerking. Het regime van de aansprakelijkheid is het minst gunstig bij een vof en een cv met meerdere beherend vennoten.

In dit artikel:

  • Keuze tussen samenwerking zonder vennootschap of rechtspersoon en samenwerking met vennootschap of rechtspersoon
  • Keuze tussen vof, cv en bv bij projectontwikkeling en bouw