Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

AVA 1992

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Beatrijs van Selm

In de bouw worden naast de UAV 1989 vaak de AVA 1992 gebruikt, de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992. Dit is een standaardregeling voor de uitvoering van bouwwerken en bestaat uit twee delen: aanneming van werk en aanneming van werk in regie. In dit artikel wordt de aanneming van werk behandeld.

Omdat de AVA 1992 algemene voorwaarden zijn, moeten deze door partijen van toepassing worden verklaard op hun overeenkomst, willen zij daadwerkelijk van toepassing zijn. De gebruiker van de AVA 1992 is de aannemer, die de AVA 1992 in zijn offerte van toepassing verklaart op de offerte en op de aannemingsovereenkomst die naar aanleiding daarvan wordt gesloten. De AVA 1992 zijn bestemd voor werken waarbij namens de opdrachtgever geen directie wordt gevoerd. In de AVA 1992 zijn onder meer de verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer beschreven, de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor en na oplevering, de regels omtrent oplevering en de verrekening van meer- en minderwerk.

In dit artikel:

  • Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992
  • Aansprakelijkheid in AVA 1992
  • Consument-opdrachtgever in AVA 1992