Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAR-EG 1991

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Rob Bleeker en mr. Niek Hoogwout

Dit artikel behandelt het UAR-EG 1991, dat het resultaat is van een Breed Overleg dat in het leven werd geroepen toen bleek dat er na een grondige wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijn 71/305/EEG behoefte was aan een equivalent van het UAR 1986 voor de Europese aanbestedingen. Het UAR-EG 1991 kent vier aanbestedingsvormen, die in dit artikel zullen worden behandeld.

Aanbesteding is aan nogal wat regels gebonden. Hiervoor zijn Europese en nationale richtlijnen opgesteld waarin de aanbestedingsprocedures zijn vastgelegd waaraan de partijen zich moeten houden. Een van deze richtlijnen is het UAR-EG 1991, dat in dit artikel uitgebreid is behandeld; zo zijn verschillende soorten aanbesteding aan de orde gekomen.

Het UAR-EG 1991 was uitsluitend bedoeld als omzetting van de toen geldende Richtlijn Werken. Het is en was niet van toepassing wanneer de richtlijn Leveringen, Diensten of Nutssectoren geldt. Het belangrijkste verschil tussen het UAR-EG 1991 en het UAR 1986 is de afwezigheid in het UAR-EG 1991 van een regeling voor onderhandse aanbestedingen.

Een ander belangrijk verschil is de uitvoerige regeling in het UAR-EG 1991 van de technische, financiële en economische specificaties en eisen die de aanbesteder mag hanteren. Andere verschillen betreffen de opneming van de concessieovereenkomst (artikel 58 en 59 UAR-EG 1991) en de afwijkende regeling van de bekendmaking van de aanbesteding.

Deze afwijkende bepalingen zijn ingevoegd in het systeem van het UAR 1986, waarvan dan ook een groot aantal bepalingen ongewijzigd in het UAR-EG 1991 terugkeert.

In dit artikel:

  • Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991
  • Aankondiging in UAR-EG 1991
  • Motivering in UAR-EG 1991
  • Openbare aanbesteding in UAR-EG 1991
  • Aanbesteding met voorafgaande selectie in UAR-EG 1991
  • Onderhandelingsprocedure in UAR-EG 1991