Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Model Basisovereenkomst met UAV-GC 2000

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: ir. Jan Oege Zijlstra

Dit artikel behandelt de nieuwe Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2000, die als standaard toepasbaar is op geïntegreerde contracten en waarin veelgebruikte contractvormen als design & build, design & construct, turnkey en instandhouding zijn vastgelegd. Eerst wordt ingegaan op de (lange) ontstaansgeschiedenis van de Model Basisovereenkomst. Daarna komen de toepassingsmogelijkheden aan bod en de mate van betrokkenheid van de opdrachtgever. Bovendien wordt ingegaan op de verhouding tussen de Model Basisovereenkomst en de UAV-GC 2000.

In dit artikel:

  • UAV GC
  • Bouwprocesfuncties in UAV-GC
  • UAV-GC basisovereenkomst