Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Bouwrecht

Thema:  Wetgeving
13-12-2017
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In deze introductie tot de kennisbank 'Contracteren in de bouw' wordt het onderscheid behandeld tussen privaatrechtelijk bouwrecht en publiekrechtelijk bouwrecht. Verder wordt aandacht besteed aan de wettelijke regelingen die voor het bouwrecht van belang zijn, zoals het Burgerlijk Wetboek en tal van bijzondere wetten, waaronder de Aanbestedingswet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het Europees recht is in toenemende mate van belang voor het bouwrecht, zoals Europese richtlijnen op het gebied van aanbestedingen en Europese regels over staatssteun. Hierover vindt u in dit inleidende artikel dan ook meer informatie.

In dit artikel:

  • Privaatrecht en publiekrecht
  • Burgerlijk Wetboek
  • Standaardvoorwaarden in de bouw
  • Publiekrechtelijk bouwrecht
  • Bijzondere wetten
  • Bouwrecht en Europees recht
  • Bouwrecht in initiatieffase
  • Bouwrecht in ontwerpfase
  • Bouwrecht in uitvoeringsfase
  • Bouwrecht in beheerfase