Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Monumentenwet 1988

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Irma van den Berg

In dit artikel wordt de Monumentenwet 1988 besproken en wordt ingegaan op de gevolgen van deze wet voor het bouwproces.

De verschillende vormen van monumentenzorg komen aan de orde, waaronder de belangrijkste: de bescherming van onroerende monumenten. Zowel de inhoudelijke kant van deze vorm van monumentenzorg als de procedures worden behandeld.

Ook de bescherming van stads- en dorpsgezichten wordt besproken. Speciale aandacht wordt besteed aan archeologische monumenten, in verband met de Wet op de archeologische monumentenzorg die met ingang van 1 september 2007 inwerking is getreden.

De Monumentenwet 1988 kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bouwproces en niet in het minst voor de planning daarvan. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium te onderzoeken of de Monumentenwet 1988 in een bepaald project een rol speelt. Daardoor kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat men in een later stadium voor vervelende verrassingen komt te staan.

In dit artikel:

  • Invloed en inhoud Monumentenwet
  • Monumenten
  • Monumentenvergunning
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Archeologische monumenten