Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAR 2001

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Rob Bleeker en mr. Niek Hoogwout

Dit artikel behandelt het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 (UAR 2001), dat op belangrijke punten verschilt van de voorloper, het UAR 1986. In dit artikel worden onder meer de verschillende soorten aanbesteding van het UAR 2001 besproken.

Aanbesteding is aan nogal wat regels gebonden. Hiervoor zijn Europese en nationale richtlijnen opgesteld waarin de aanbestedingsprocedures zijn vastgelegd waaraan de partijen zich moeten houden. Een van deze richtlijnen is het UAR 2001, dat in dit artikel uitgebreid is behandeld; zo zijn de verschillende soorten aanbesteding aan de orde gekomen. Het UAR 2001 verschilt op belangrijke punten van het UAR 1986:

  • De mogelijkheid van het indienen van een alternatieve regeling is nauwkeurig omschreven.
  • Er is een antileurregeling opgenomen.
  • De keuze van een aannemer is met meer voorwaarden omkleed bij een aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandse aanbesteding en de onderhandse aanbesteding na selectie.
  • Er is op facultatieve basis een vergoeding van inschrijvingskosten ingevoerd.
  • Bij aanbesteding met voorafgaande selectie is het aantal gegadigden dat tot inschrijving wordt uitgenodigd, beperkt tot maximaal tien, bij onderhandse aanbesteding tot maximaal zes.

In dit artikel:

  • Uniform Aanbestedingsreglement 2001
  • Openbare aanbesteding in UAR 2001
  • Aanbesteding met voorafgaande selectie in UAR 2001
  • Onderhandse aanbesteding in UAR 2001